VÄSKINDE FIBER EKONOMISK FÖRENING

 

Styrelsen efter årsmöte 18 april 2022:

Eva Pettersson, ordförande
Lars Söderlind, v ordf
Göran Karlsson, sekreterare
Jan Olof Olsson, ledamot
Magnus Sundkvist, ledamotAdjungerade till styrelsen
Gidde Forslund, kassör
Gunnar Bergfasth, hemsida och blanketter

 

Revisor:

Mikael Wollbo

Revisorssup:

Mathias Forslund

-----------------

Valberedning:


Göran Karlström
sammank.
Gustav Pettersson,
Bror Pettersson

       
 

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Adress: Eva Pettersson
Väskinde Lilla Klintegårde 532
622 75 VISBY

Org.nr:
769624-3513

Bankgiro:
845-0769

 

Årsredovisning för år 2021. Redovisad vid Årsmötet 18 april, 2022. >>>

Årsredovisning för år 2020. Redovisad vid Årsmötet 21 april, 2021. >>>

Årsredovisning för år 2019. Redovisad vid Årsmötet 2 april, 2020. >>>

Årsredovisning för år 2018. Redovisad vid Årsmötet 4 april, 2019. >>>

Årsredovisning för år 2017. Redovisad vid Årsmötet 18 april, 2018. >>>

Årsredovisning för år 2016. Redovisad vid Årsmötet 25 april, 2017. >>>

Årsredovisning för år 2015. Redovisad vid Årsmötet 14 april, 2016. >>>

Årsredovisning för år 2014. Redovisad vid Årsmötet 8 april, 2015. >>>>

Årsredovisning för år 2013. Redovisad vid Årsmötet 27 mars, 2014. >>>

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
Styrelse
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o