VÄSKINDE FIBER EKONOMISK FÖRENING

 

Styrelsen efter årsmöte 25 april 2017:

Eva Pettersson, ordförande
Gidde Forslund, kassör
Lars Söderlind, v ordf
Magnus Stenberg, ledamot
Gunnar Bergfasth, sekreterare och hemsida

Magnus Stenberg omvaldes på två år.
Magnus Wiman avtackades för sin drygt 5 år
i styrelsen. Vi kommer att sakna honom!
Årsmötet beslöt också att minska antalet
personer med en till fem, som ovan.

 

Revisorer:

Marie Lerberg
Leif Närström

Revisorssup:

Mathias Forslund

-----------------

Valberedning:


Göran Karlström
sammank.
Anders Kaungs,
Gustav Pettersson

       
 

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Adress: Eva Pettersson
Väskinde Lilla Klintegårde 532
622 75 VISBY

Org.nr:
769624-3513

Bankgiro:
845-0769

 

Årsredovisning för år 2016. Redovisad vid Årsmötet 25 april, 2017. >>>

Årsredovisning för år 2015. Redovisad vid Årsmötet 14 april, 2016. >>>

Årsredovisning för år 2014. Redovisad vid Årsmötet 8 april, 2015. >>>>

Årsredovisning för år 2013. Redovisad vid Årsmötet 27 mars, 2014. >>>

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
Styrelse
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o